Belastingaudit art 281

Er is een periode waarin fiscale gerechten wettelijk verplicht zijn. Het zijn dus elektronische apparaten die worden gebruikt om de omzet te registreren en de som van de belasting die verschuldigd is uit het retailcontract. Voor hun gebrek kan een ondernemer worden gestraft met een aanzienlijke sneeuwboete die zijn inkomen overtreft. Niemand wil zichzelf blootstellen aan zorg en boetes.Soms is het mogelijk dat economische activiteiten worden uitgevoerd op een zeer kwetsbaar oppervlak. De eigenaar verkoopt onze producten in de bouw, terwijl ze in het bedrijf voornamelijk wegblijven en de enige vrije ruimte als laatste is, waar het bureau zich bevindt. Financiële apparaten zijn daarom zo nodig in het geval van een winkel die een grote winkelruimte bezet.Integendeel, het bestaat niet in de vorm van mensen die op een niet-stationaire manier werken. Het is moeilijk voor te stellen dat een ondernemer met een groot fiscaal bedrag verhuist en over alle faciliteiten beschikt die nodig zijn om het te ondersteunen. Ze zijn ondubbelzinnig op de vierkante, mobiele kassa's. Ze creëren kleine afmetingen, duurzame batterijen en eenvoudige bediening. De vorm lijkt op terminals voor uitgifte met een betaalkaart. Dit creëert een aantrekkelijke oplossing voor mobiele productie, d.w.z. wanneer we allemaal verplicht zijn om naar de ontvanger te gaan.Fiscale apparaten zijn voor sommigen extra geschikt door te kopen, maar niet voor bedrijfseigenaren. Dankzij de kassa die wordt uitgegeven, heeft de koper de mogelijkheid om een klacht in te dienen over de gekochte service. Uiteindelijk is deze fiscale afdruk een goed bewijs van onze aankoop van goederen. Het is ook een getuigenis dat de werkgever legaal werk verricht en BTW op de verkochte goederen en diensten rekent. Als de situatie zich voordoet, dat de kassa in de winkel losgekoppeld is of inactief is, kunnen we het kantoor op de hoogte brengen dat gepaste juridische stappen zal ondernemen bij de ondernemer. Hij staat voor een grote boete en soms zelfs een familielid.De fiscale apparaten helpen de eigenaars ook om de financiën in het bedrijf te bewaken. Op het resultaat van elke dag wordt een dagelijks rapport afgedrukt en aan het eind van de maand kunnen we een hele verklaring afdrukken, die ons leert hoeveel we precies geld hebben verdiend. Dankzij dit kunnen we snel verifiëren of een van de teams niet ons eigen geld neemt of alleen of het een eigen winkel is die warm is.

Hier kunt u kassa's vinden