Mp10 stof

In een onderneming waarin zich stof, vloeistoffen, gassen of ontvlambare paren bevinden en er geen zones zijn aangewezen die met een explosie kunnen worden bedreigd, dient onverwijld een uitgebreid document met de naam explosierisicobeoordeling te worden opgesteld.Het zou moeten zijn dat de werkgever de plicht heeft om explosiegebieden te leiden.

Bovendien, in het geval van § 37. 1. Regeling van de minister van Nationale en Kinderbescherming van 7 juni 2010 betreffende de brandbeveiliging van gebouwen, andere bouwwerken en -terreinen (Dz.U.10.109.719, zowel in gebouwen wanneer en op in de nabijheid van gebieden waar ontvlambare stoffen worden geproduceerd, opgeslagen, opgeslagen of waar mengsels die een explosie kunnen veroorzaken, worden gemaakt, wordt een risico-evaluatie met betrekking tot ontploffing uitgevoerd.In deze beoordeling is het absoluut noodzakelijk om ruimten aan te geven die explosiegevaarlijk zijn. In appartementen en buitenruimten moeten geschikte explosiezones worden aangewezen. Grafische documentatie moet worden opgesteld met classificatie en factoren die een explosie kunnen veroorzaken.

De beoordeling van het explosiegevaar moet worden ontworpen in overeenstemming met de toepasselijke Europese normen, waaronder het volgende, waaronder:• PN-EN 1127-1: 2011 "Explosieve atmosferen. Explosiepreventie en explosiebeveiliging.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Explosieve atmosferen - Classificatie van de ruimte - Gas explosieve atmosferen.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Explosieve atmosferen.Classificatie van de ruimte. Atmosferen die ontvlambaar stof bevatten,• Technische norm ST-IIG-0401: 2010 "Gasnetwerken. Classificatie en probleem met explosieve atmosferen.• PN-EN 6079-10-14 "Explosieve atmosferen - Ontwerpen, selecteren en monteren van elektrische installaties"• PN-EN 60079-20-1 "Explosieve atmosferen - Materiaaleigenschappen met betrekking tot de classificatie van alcoholen en dampen - Experimentele methoden en tabelmogelijkheden"• PN-EN 50272-3: 2007 "Vereisten voor het beveiligen en gebruiken van secundaire batterijen..